Badania przeprowadzone w Polsce i Niemczech

Czwarty wniosek wynika z badań w przeprowadzonych w Polsce i Niemczech: ludzie nie mają złej opinii o działaniach w szarej strefie – szeroko je akceptują. Około 60% Polaków i 50% Niemców regularnie korzysta z działań szarej strefy, gdyż są one tańsze niż działania oficjalne. Sektory budownictwa i sprzedaży detalicznej są najpopularniejsze, jeśli chodzi o zatrudnianie w szarej strefie. Jeśli chodzi o przyczyny szarej strefy, ciężar podatków i składek na ubezpieczenie społeczne wymieniany jest na pierwszym miejscu. Olbrzymia akceptacja dla niezarejestrowanej działalności na rynku jest czynnikiem niekorzystnym dla przyszłego kształtu działań w szarej strefie.

Uznając perspektywę wyboru przez ogół społeczeństwa, piąty wniosek dla państw wysoko rozwiniętych jest taki, że być może nie są bardzo zainteresowane zmniejszeniem szarej strefy ze względu na fakt, że:

– straty podatkowe mogą być umiarkowane, gdyż przynajmniej 2/3 dochodów uzyskanych w szarej strefie jest natychmiast wydawane w gospodarce oficjalnej,

– dochody uzyskane w szarej strefie podnoszą standard życia przynajmniej 1/3 ludności zatrudnionej,

– osoby pracujące w szarej strefie mogą mieć mniej czasu na inne działania, na przykład udział w demonstracjach itp.

Biorąc pod uwagę te trzy fakty, jest oczywiste, że jednym z dużych wyzwań dla każdego rządu jest podejmowanie skutecznej polityki ukierunkowanej na stosowanie zachęt w celu zmniejszenia atrakcyjności pracy w szarej strefie, a zatem uatrakcyjnienie pracy w oficjalnej gospodarce. W niektórych państwach OECD ten kierunek polityki został wdrożony z powodzeniem, co doprowadziło do zmniejszenia szarej strefy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>