Czy znasz cel pracodawcy?

Nawet jeśli twarzą sukcesu jest kierownik, prezes, specjalista, to osoba, która potrafi pracować w zespole, podziękuje wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili i jeśli to możliwe, podzieli się nagrodą. Powinieneś

Jak znaleźć pracę i nie zgubić po drodze siebie pokazać, że znasz swoje miejsce i rolę w zespole, nie podważasz panującej w nim hierarchii, nie wywołujesz konfliktów i nie burzysz zastanego porządku rzeczy. Znasz swoje zadania cząstkowe, masz przed oczami cel zespołowy i koncentrujesz się na wykonaniu twojego zadania. Tak wygląda wzorowa praca zespołowa. Pamiętaj, pytania nie będą sformułowane wprost. Będą wyglądały mniej więcej tak:

Czy miał pan do tej pory okazję pracować zespołowo? Z jakimi ludźmi źle się panu współpracuje? Czy do tej pory miewał pan szefów, którzy byli dla pana wzorem do naśladowania i autorytetem?

„Czy miał pan do tej pory okazję pracować zespołowo?”. „Tak, pracowałem zespołowo na studiach. Pisałem pracę zaliczeniową wspólnie z kolegą”.

Taka odpowiedź często zdarza się podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale jest to odpowiedź zła. Pisanie pracy zaliczeniowej na studiach jest zbyt proste. Aby występowała dynamika grupowa, podział ról formalnych, nieformalnych, planowanie działań, rozliczanie się wzajemne z wykonanej pracy, motywowanie członków zespołu czy walka z oszustwem, czy lenistwem, muszą być co najmniej 3-4 osoby. Chodzi o koordynowanie działań, pokonywanie trudności związanych z ludzkimi słabościami. Dobrze, gdybyś mógł podać właśnie taki przykład ze swojego życia. Jeżeli jeszcze nie masz doświadczeń zawodowych, możesz powołać się na organizację choćby jakieś imprezy albo wyjazdu wakacyjnego w kilka osób lub prace w organizacji charytatywnej. Ewa pamięta pewną kandydatkę, która wprawdzie nie miała żadnych doświadczeń zawodowych, ale doskonale potrafiła opowiedzieć, jak organizowała swojemu bratu wesele na stu gości. Z jej wypowiedzi wynikało, że posiadała jasną wizję imprezy, potrafiła przewidywać trudności, negocjować warunki współpracy z podwykonawcami. Wesele się udało, zostało dobrze rozliczone, a kandydatka… otrzymała pracę w dziale zakupów i w ciągu dwóch lat awansowała na starszego kupca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>