Geneza i ewolucja badań szarej strefy

Szara strefa występowała od początku istnienia państw i systemów podatkowych. Jednak jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku nawet tak ważne i oczywiste działania ekonomiczne, jak niepłacenie podatków czy praca „na czarno” były przez lata przedmiotem zainteresowań bardziej etyki niż ekonomii. Ekonomiści w swojej literaturze zaczęli jednak dostrzegać gospodarkę nieoficjalną, jako ważne zjawisko patologiczne, na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.

Jedna z pierwszych prób nazwania tego zjawiska pojawiła się w publikacji International Laboitr Office z 1972 r. (ILO 1972). Była tu mowa o ludziach ubogich, pracujących bardzo ciężko, za małe pieniądze i niebędących rejestrowanymi przez państwo. Zjawisko to zostało nazwane informal sector. Dziś można by powiedzieć, że była to praca „na czarno”.

Pierwszą pracą, która jest do dzisiaj przez wielu ekonomistów uważana za pionierską lub klasyczną jest The Subterranean Economy Petera Gutmanna opublikowana w listopadowo-grudniowyin numerze „Financial Analysts Journal” z 1977 r. (Gutmann 1977). Autor zwrócił w niej uwagę na to, że „nierejestrowana aktywność ekonomiczna” nie może być dłużej traktowana jako „ilościowo nieistotna”, gdyż w jej wyniku w USA jest generowane około 10% dochodu narodowego (według własnych pomiarów autora). Tak duży problem niedoszacowania PKB musiał zwrócić uwagę wielu ekonomistów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>