Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych

Badania pokazały, że pracownicy nierejestrowani mają nikłą wiedzę na temat swoich uprawnień. Przykładowo, aż 46,8% pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną stwierdziło, że nie ma świadomości, iż mogą dochodzić swoich praw w sądzie (w przypadku gdy ich pracodawca będzie nierzetelny). Tylko 35% pracowników mających taką świadomość byłoby gotowych wykorzystać swoje uprawnienie. Stanowi to zaledwie 18,8% wszystkich pracowników wykonujących w ciągu minionych 12 miesięcy pracę nierejestrowaną. Jak pokazują badania, wielu pracowników nie byłoby w stanie złożyć skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub wnieść pozew do sądu pracy. Tylko ok. 60% badanych oceniło, że potrafiłoby to zrobić. W tej sytuacji należy uruchomić specjalną infolinię, dedykowana pracownikom nierejestrowanym, zapewniającą im nie tylko możliwość uzyskania porad prawnych, ale także porad praktycznych na temat możliwości przejścia do obszaru pracy rejestrowanej. Infolinia powinna działać na zasadzie anonimowej, aczkolwiek należy się liczyć także ze zgłaszaniem przez dzwoniących konkretnych przypadków zatrudniania pracowników w sposób nie- rejestrowany. Będą one wymagały sprawdzenia przez odpowiednie instytucje. Z uwagi na prawdopodobny zakres tematyczny prowadzonych rozmów, jak również biorąc pod uwagę obecne zadania instytucji państwowych, podmiotem najwłaściwszym do obsługi takiej infolinii jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>