Informacja zwrotna na twój temat

„Życie nauczyło mnie, że tak naprawdę wszystko jest nowe i niewiele wiem. Do każdego zadania podchodzę z pokorą. Ciągle się uczę i jestem otwarty na wiedzę. Stąd wielka prośba o informację zwrotną na mój temat i opinie o moich umiejętnościach i postawie, którą pan zaobserwował podczas tego spotkania. Pańska opinia jest dla mnie bardzo istotna”.

Cokolwiek by ci druga strona powiedziała, podziękuj za to. To dla ciebie szansa sprostowania być może błędnego spostrzeżenia osób rekrutujących. Jeżeli bowiem dostrzegli u ciebie jakieś istotne braki i właśnie z tego powodu nie chcą cię zatrudnić, to zawsze możesz złożyć to na karb swojego zdenerwowania. I spróbować przekonać, że te braki są w rzeczywistości brakiem umiejętności autoprezentacji. Natomiast pożądane umiejętności z pewnością posiadasz. Na przykład do rekrutującej cię kobiety możesz powiedzieć:

„Bardzo dziękuję za cenne uwagi. Trochę jestem zaskoczony, ponieważ inne osoby właśnie chwalą mnie za to, że posiadam te umiejętności, których pani u mnie brakuje. No cóż, ciągle muszę ćwiczyć autoprezentację. Nie mam wprawy w mówieniu o sobie. Jestem człowiekiem czynu. Ale bardzo, bardzo dziękuję, że poświęciła mi pani czas i przekazała tę informację zwrotną”.

Do rekrutującego cię mężczyzny raczej tak nie mów, bo mężczyźni są wyczuleni na to, czy będziesz podważał ich osąd. Jeżeli mężczyzna wymienia twoje mankamenty, zapytaj „A co ceni pan, jeśli chodzi o moje mocne strony?” I odpowiedź potraktuj jako podsumowanie spotkania.

Przemyśl informację zwrotną, której osoby rekrutujące ci udzieliły. To bardzo cenne uwagi. Zastanów się też:

Czy w informacji zwrotnej coś cię zdziwiło? Co sprawiło, że osoba udzieliła właśnie takiej a nie innej informacji zwrotnej?

Czy to, co usłyszałeś powtarza się? Czy słyszysz podobne rzeczy od innych osób? Co możesz zrobić z tą wiedzą?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>