Jakich umiejętności pracodawca szuka najczęściej?

– umiejętność szybkiego uczenia się i co za tym idzie, szybkie uzyskiwanie samodzielności

– umiejętność pracy w zespole

– umiejętności interpersonalne

umiejętność sprawnej komunikacji pisemnej i ustnej.

Umiejętność szybkiego uczenia się (tzw. szybka samodzielność)

Pracodawca zwykle szuka pracownika, którego będzie można w miarę szybko przyuczyć do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku. Czas to pieniądz, a wdrożenie nowej osoby sporo kosztuje. Są to głównie koszty szkolenia, ale i koszty błędów, które popełnia świeżo przyjęty pracownik. Nie zapominaj więc, że czas, w którym się wdrażasz do pracy, to z punktu widzenia pracodawcy nie w pełni efektywnie wykorzystywany kapitał – czyli tak naprawdę jego strata. Nic więc dziwnego, że pracodawca lub rekruter szuka kandydatów, którzy potrafią się szybko uczyć, adaptować do nowych warunków i błyskawicznie stają się samodzielnymi pracownikami.

Pracodawca stwierdzi, czy potrafisz szybko się uczyć i czy będziesz w stanie sprostać jego wymaganiom, na podstawie analizy twoich odpowiedzi na pytania: czego się nauczyłeś, jakie wyniosłeś korzyści lub jakie wnioski wyciągnąłeś ze swoich zawodowych doświadczeń. Te właśnie pytania mają na celu sprawdzenie, czy jesteś samodzielny lub jak szybko samodzielnym pracownikiem się staniesz. Przygotuj się na pytania, co ci dały studia, czego nauczyłeś się na poprzednim stanowisku, jak wykorzystasz dotychczasowe doświadczenie w nowym miejscu pracy lub jak oceniasz swoje doświadczenie utraty pracy u poprzedniego pracodawcy. Inne pytania z tej grupy mogą dotyczyć twojego największego sukcesu, powodu do dumy lub… największej porażki. Zastanów się też, czego żałujesz i co byś zrobił w życiu inaczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>