Metodologiczna specyfika badań

System of National Accounts po 1993 r. nakazał uwzględnianie w rachunkach produktu narodowego produkcji i usług wytwarzanych w szarej strefie. Niestety, nie dał narzędzi jednakowych dla wszystkich krajów do liczenia tej działalności. Badacze zmuszeni zostali do indywidualnego szukania wiarygodnych metod, a w konsekwencji do szukania powiązań i współzależności sektora nieformalnego z oficjalnym. Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja – po pierwsze – metod wykorzystywanych do analizy i pomiaru pracy nierejestrowanej – po drugie – trudności, jakie napotykają badacze przy wykorzystywaniu danej metody i – po trzecie – sposobów, za pomocą których sobie z nimi radzą.

Z punktu widzenia procedur pozyskiwania informacji metody pomiaru szarej strefy można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W skład obu grup metod wchodzi wiele sposobów szacunku szarej strefy, które były i są wykorzystywane w wielu krajach na całym świecie.

Dylemat principal/agent pochodzi z teorii zarządzania i oznacza występowanie sprzeczności interesów pomiędzy właścicielem instytucji/przedsiębiorstwa a osobą nią zarządzającą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>