Nadmierne oczekiwania szukających pracy

Jeśli myślisz, że pracodawca wynagradza cię niewystarczająco, to wyliczymy ci koszty, jakie ponosi w związku z twoim zatrudnieniem. Oprócz wynagrodzenia netto musi wpłacić około 22 procent twojej części składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19 lub 40 procent oraz 23 procent swojej składki do ZUS-u. Dodatkowo, jeżeli zachorujesz, pracodawca musi się liczyć z wypłatą wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze trzydzieści trzy dni, co staje się ryzykiem podwyższenia kosztów związanych z twoją pracą o kolejne 9 procent. Podobnie jest w wypadku kobiet udających się na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą. Poza tym należy ci się urlop – nie pracujesz, ale dostajesz wynagrodzenie, to dodatkowo podwyższa koszty o 8,5 procent. Ze świadczeń jednorazowych, które pracodawca ponosi w związku z twoim zatrudnieniem: badania lekarskie (ok. 100 złotych), koszt szkolenia bhp przez osobę z certyfikatem (50 złotych) oraz wyposażenie stanowiska pracy, szkolenie wdrażające, koszty obsługi kadrowo-księgowej. Jeżeli firma zatrudniła cię przez ogłoszenie lub agencję personalną, to musi zapłacić 50-200 procent twojego miesięcznego wynagrodzenia. W sumie musisz liczyć, że jeżeli dostajesz kwotę netto X, to pracodawca w różnej formie musi ponosić koszty wynoszące co najmniej drugie tyle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>