Nie musisz mówić wszystkiego, aby być wiarygodnym – ciąg dalszy

Pamiętaj, że twój rozmówca będzie nadzwyczaj wyczulony na to, czy mówisz prawdę. Osoby, które posiadają umiejętność rekrutowania innych, będą zadawały pytania typu:

„Proszę podać przykład sytuacji, gdy…”. „Kiedy ostatnio rozwiązywał pan(i) problem tego typu, że…” „Co stanowiło szczególne wyzwanie w czasie…”.

Są to tzw. pytania behawioralne. Odpowiedzi będą dla rekrutującego podwójnym źródłem informacji. Po pierwsze, powinien otrzymać szczegółowy opis sytuacji. Musisz być konkretny – im więcej konkretów, tym bardziej wiarygodna staje się cała historia i co za tym idzie, także osoba opowiadającego, Po drugie, opowiadając, będziesz przeżywał tę sytuację raz jeszcze – na twojej twarzy i w głosie pojawią się emocje. To także uwiarygodni twoją odpowiedź i ciebie samego. Na postawione powyżej pytania idealnie odpowiesz, gdy:

– 1. Najpierw opiszesz sytuację, jaką zastałeś.

– 2. Potem, jak zaplanowałeś rozwiązanie co trzeba byio zrobić według oceny twojej lub innych osób.

– 3. Następnie, co ty konkretnie zrobiłeś w tej sytuacji, jakie podjąłeś działania.

– 4. Na końcu opisz, jaki byt tego wynik, co wydarzyło się w efekcie twoich działań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>