Obecny system doboru podmiotów do przeprowadzenia kontroli

Obecny system doboru podmiotów do przeprowadzenia kontroli przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze przypadkowy. Często kontrole przeprowadza się u tych, którzy popełnili błędy, nie dotrzymali terminu lub na których urząd otrzymał skargi (donosy). W efekcie dochodzi do sytuacji, w której rzetelni przedsiębiorcy są kontrolowani ponad miarę, a na kontrole u wielu pozostałych brakuje już sił i środków – lub też mają one charakter powierzchowny. Dla opracowywania planu kontroli nie wykorzystuje się danych, jakie o firmie dostarczają sami zainteresowani. Dobrym przykładem skuteczności analizy danych jest rozwiązanie szwedzkie, gdzie w sektorze budowlanym porównuje się proporcje pomiędzy wartością kontraktu a kosztami osobowymi. Jeśli proporcje te istotnie odbiegają od przeciętnej dla rynku, to znak że władze powinny się zainteresować daną firmą bo istnieje duże prawdopodobieństwo występowania zatrudnienia nierejestrowane- go. Dlatego należy wdrożyć i sukcesywnie rozbudowywać ogólnopolski system analizy danych finansowych przez urzędy skarbowe, pozwalających im, na podstawie otrzymanych sprawozdań finansowych, typować podmioty, które powinny być poddane wnikliwym kontrolom, w tym dotyczącym legalności zatrudnienia. Niektóre wyniki tych analiz powinny być też udostępniane innym podmiotom, prowadzącym kontrole, w tym Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, w ramach centralnego systemu monitorowania zatrudnienia nierejestrowanego. Takie rozwiązanie pozwoli lepiej ukierunkować prowadzone kontrole, a tym samym będzie stanowiło odciążenie dla rzetelnych przedsiębiorców, powinno bowiem zmniejszyć liczbę przeprowadzanych u nich kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>