Rozmowa kwalifikacyjna – od niej zależy wszystko

Jeżeli zostałeś zaproszony na spotkanie rekrutacyjne, powinieneś wyjść z założenia, że pracodawca rzeczywiście ma wolne miejsce pracy, a ty możesz być osobą, której powierzy to stanowisko. Uznano też, że spełniasz wymogi formalne i nie kłamiesz w swoim CV. Teraz tylko musisz się odpowiednio przygotować…

Wykonaj je najpierw pisemnie, a potem przed lustrem przećwicz odpowiedzi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pewno padną pytania, które będą dotyczyły spraw wymienionych poniżej. Musisz umieć na nie odpowiedzieć.

Krok pierwszy: „Jaki jestem?”, „Jakie są moje atuty?”. Wypisz swoje trzy cechy lub umiejętności, które mogą być przydatne w nowym miejscu pracy. Zastanów się, w których momentach twojego życia się ujawniły. Kto je zauważył? Podkreśl, że byłeś za nie chwalony. Możesz powiedzieć:

„W ostatniej firmie zespół bardzo chwalił mnie za gotowość do angażowania się w sprawy kolegów, chęć pomocy i wspieranie innych. Nawet dostałem na urodziny specjalną kartkę «Dla najsympatyczniejszego informatyka w firmie»”.

Krok drugi: „Co umiem?” lub „Co oferuję?”. Wypisz trzy konkretne umiejętności, za które pracodawca byłby skłonny zapłacić. Pomyśl, że oferujesz mu sprzedaż konkretnych usług, więc zastanów się, jak o tym opowiesz. Dla większej wiarygodności wypisz, kto do tej pory był już zadowolony z wykonania przez ciebie takiej pracy czy usługi. Możesz powiedzieć:

„W ostatniej pracy wielokrotnie dostawałem premie uznaniowe właśnie za to, że wyjątkowo elastycznie i z dużą cierpliwością podchodziłem do klientów, co owocowało dobrymi wynikami działu na tle innych. Mój szef mnie doceniał”.

Krok trzeci: „Jaki chciałbym być?” lub „Do czego dążę?” Wypisz trzy dążenia czy cele. To mogą być konkretne cele materialne typu „za trzy lata pragnę dokończyć budowę domu i się do niego wprowadzić” lub „za trzy lata pragnę zdobyć uznanie współpracowników jako lojalny, życzliwy i kompetentny pracownik”. Zastanów się, w jaki sposób zrealizujesz to dążenie, bo mogą cię o to zapytać. Możesz powiedzieć:

„Planuję za dziesięć lat kupić własne mieszkanie i dlatego z każdego wynagrodzenia odkładam trzydzieści trzy procent na ten cel”.

Lp. Jaki jestem? Jakie są moje atuty? Co umiem? Jakie usługi oferują? Jaki chciałbym być? Jakie cele chcę osiągnąć?

Wymień swoje atuty Jacy ludzie te atuty zauważyli Wymień to, za co inni byliby skłonni zapłacić Jacy ludzie byli już zadowoleni z tych usług Twoje osobiste dążenia Co zrobisz, aby osiągnąć cele? Jakimi metodami?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>