Skala i struktura nielegalnego zatrudnienia pracowników część 2

W 2003 r. stwierdzone przypadki nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy zarobkowej dotyczyły przede wszystkim działalności usługowej (4592 pracowników nielegalnych), w tym głównie handlu hurtowego i detalicz nego (3092 pracowników) oraz budownictwa (944 przypadki nielegalnego zatrudnienia). Najwięcej jednostek, w których stwierdzone zostały przypadki nielegalnego zatrudnienia, bo aż 2246, funkcjonowało również w handlu hurtowym i detalicznym. W pozostałej działalności usługowej było to 614 podmiotów gospodarczych, a w budownictwie – 346.

W 2004 r. dość istotnemu zmniejszeniu uległa liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia w szeroko rozumianych usługach (o 10%). Ukształtowała się ona na poziomie 4178 osób. Najbardziej zmniejszyła się liczba osób pracujących nielegalnie w handlu hurtowym i detalicznym (o ponad 20%). Niemniej w dalszym ciągu sektor usługowy dominował w zatrudnianiu pracowników w sposób niezgodny z przepisami prawa. Dynamika spadkowa wystąpiła również w innych dziedzinach działalności gospodarczej (o około 15%). Zaobserwowano natomiast znaczące zwiększenie nielegalnego zatrudnienia w sektorze budowlanym (o 28,6%). Podobne spostrzeżenia można odnieść do struktury podmiotów, według rodzajów działalności, zatrudniających nielegalnie pracowników. W 2004 r. – podobnie jak w roku poprzednim – dominowały podmioty prowadzące działalność z zakresu handlu hurtowego i detalicznego (1813 firm).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>