Testy umiejętności

Zapewne bardziej miarodajne od psychologicznych są testy umiejętności – dostosowane do konkretnego stanowiska pracy, badają przydatność danego kandydata. Oto kilka przykładów:

– kandydatka na asystentkę dostaje zadanie sporządzenia w określonym czasie na komputerze odpowiedzi na prawdziwe pismo urzędowe

– kandydat na specjalistę ds. eksport u ma w języku obcym napisać e-mai- la potwierdzającego zamówienie i szczegóły logistyczne

– kandydaci na specjalistów lub kierowników ds. logistyki i spedycji muszą się wykazać dużą podzielnością uwagi w codziennej pracy, więc i na teście umiejętności prosimy, aby podczas rozmowy z nami równocześnie wypełniali drugie, proste zadanie np. związane z liczeniem w pamięci lub przypominaniem sobie pewnych zdarzeń.

Popularnymi testami na stanowiska wymagające umiejętności analitycznych są testy zaczerpnięte z Mensy'. Ewa sama stosuje takie testy podczas rekrutacji, gdy musi sprawdzić umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej. Jeśli starasz się o stanowiska związane z finansami, controllingiem, logistyką, planowaniem, zaopatrzeniem, projektowaniem i konstrukcją – bardzo możliwe, że jako test otrzymasz do rozwiązania kilka zadań z Mensy. Możesz poćwiczyć już dzisiaj. Bezpłatne przykłady zadań z Mensy znajdziesz w internecie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>