Uleganie modom – kontynuacja

Dlatego, wybierając branżę, w której chcesz pracować, obserwuj, co się dzieje w gospodarce. Czy Polsce nie grozi konkurencja z tańszych krajów i produkty, w których się wyspecjalizowałeś, nie przestają być produkowane? Pamiętaj, że zawsze lepiej poradzą sobie osoby, które potrafią kilka rzeczy, oferują raczej usługi niż rzemiosło. 1 to usługi rozwijające się na bazie wymagań prawnych, jak zawód księgowej, specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy czy kierownika budowy z uprawnieniami niż zawody, które powstają na bazie tymczasowych potrzeb (jak wodzirej, wdrożeniowiec IT, stylista). Istnieje pewna grupa zajęć związanych z handlem, które nigdy nie przestaną być w cenie. Przecież dobrobyt każdej firmy – czy to wytwórni przysłowiowych gwoździ, książek, czy rakiet kosmicznych – opiera się na prostym rachunku: jak największej sprzedaży przy jak najmniejszych kosztach własnych. Również w sferze osobistej przedstawiciele zawodów handlowych są na uprzywilejowanej pozycji. Handlowcy z reguły posiadają doskonałe umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania sieci. Kontakty pozyskane w trakcie wykonywania zadań to również ich osobisty kapitał. Nawet gdy tracą zatrudnienie, kapitał pozostaje – to ich notes z nazwiskami i telefonami, ł te kontakty, przy pewnej dozie pomysłowości i szczęścia, ludzie ci mają szanse z sukcesem spieniężyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>