Zadanie do wykonania

W obecnej dość trudnej sytuacji rynkowej od specjalistów ds. sprzedaży i marketingu oczekuje się kreatywności i niestandardowych rozwiązań. Firmy nie potrzebują osób, które potrafią tylko powielać pewne schematy, lecz ludzi zdolnych do samodzielnego myślenia, dociekliwych i kreatywnych. A oto przykład z doświadczeń Ewy.

Szukając odpowiedniego kandydata, Ewa poprosiła wszystkich uczestników rekrutacji na stanowisko kierownika działu marketingu, aby w ciągu 15 minut przedstawili na piśmie schemat planu marketingowego i sprzedaży dla linii ubrań. Wielu kandydatów z dużym doświadczeniem bez trudu i większych wątpliwości wykonało to zadanie. Tylko dwie osoby poprosiły o informacje dodatkowe. Pytały o to, dla kogo jest ta linia ubrań, jak droga, jakich kanałów dystrybucji fikcyjna firma używa dzisiaj. Tylko te osoby, które zadawały dodatkowe pytania przeszły test. Bowiem tuż po jego zakończeniu uczestnicy dowiedzieli się, że chodziło o linię ubrań dla personelu medycznego w szpitalach. W tej sytuacji większość uniwersalnych planów marketingowych okazywała się nietrafiona, gdyż ich autorzy opracowywali je, nie wiedząc nawet, jaka jest grupa docelowa. Pracodawcy zaś chodziło o kandydata, który zamiast standardów będzie szukał indywidualnych rozwiązań. Na czternastu kandydatów jedynie dwie osoby okazały się elastyczne ' Mensa – największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. i niestandardowo podeszły do zadania. Wśród nich była dwudziestoośmio- letnia kobieta i ona wygrała tę rekrutację. Dziś odnosi sukcesy zawodowe,

W tym miejscu nie sposób znowu nie wspomnieć o jeszcze jednym, a zdaniem wielu rekrutujących, w tym i Ewy, najlepszym teście umiejętności sprzedaży. Jest nim… sama rozmowa kwalifikacyjna. Wszak podczas jej trwania kandydat niejako sprzedaje samego siebie – bo przecież usiłuje przekonać pracodawcę lub rekrutera, by kupił jego usługi. Dlatego dla prowadzących rekrutację tak ważny jest już sam sposób prowadzenia rozmowy przez kandydata: prezentacja własnej osoby, zadawane przez niego pytania, jego aktywność, umiejętność przekonywania, a także zakończenia rozmowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>