Zasada pro rata

W trakcie prowadzonych badań, szczególnie badań jakościowych, okazało się, że dla pracowników nierejestrowanych, mających ubezpieczenie w KRUS, podjęcie zatrudnienia rejestrowanego i objęcie z tego tytułu ubezpieczeniem w FUS nie stanowi żadnej atrakcji, ponieważ w praktyce nie wpłynęłoby to na wysokość ich przyszłej emerytury. Konieczna jest więc, niezależnie od innych, powszechnie znanych powodów, pilna reforma systemu ubezpieczeń społecznych rolników, obejmująca m.in.:

– wprowadzenie zasady pro rata w systemie emerytalnym rolników, na wzór rozwiązania, które już obecnie funkcjonuje pomiędzy systemami mundurowymi i systemem powszechnym (dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.) – co w praktyce oznaczać będzie, że składki emerytalne płacone do systemu powszechnego rozliczone zostaną odrębnie, a część emerytury wyliczona na ich podstawie będzie sumowana z częścią „wypracowaną” w systemie KRUS takie rozwiązanie stanowiłoby wymierną zachętę finansową dla osób zarejestrowanych w KRUS do podejmowania zatrudnienia rejestrowanego

– zmianę sposobu wyliczania emerytury rolniczej i przyjęcie rozwiązania, jakie funkcjonuje w nowym, powszechnym systemie emerytalnym, tj. wyliczanie emerytury na podstawie sumy wpłaconych składek rejestrowanych jako „hipotetyczny kapitał”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>