Zasada trzecia – masz prawo

Zawsze, gdy obawiasz się wypowiedzenia po powrocie do pracy, asertywnie skorzystaj z przysługujących ci praw. W dalszym ciągu obowiązuje przepis, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego możesz wziąć urlop wychowawczy (matka lub ojciec), który trwa do 3 lat i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Osoba na urlopie wychowawczym jest chroniona przed zwolnieniem (wyjątki to likwidacja firmy i zwolnienia grupowe). Jeżeli obawiasz się wypowiedzenia, złóż wniosek o urlop już pierwszego dnia po powrocie – wtedy jeszcze jesteś chroniona, Już drugiego dnia po twoim powrocie do pracy pracodawca może zgodnie z prawem wręczyć ci wypowiedzenie. Nowe przepisy rozszerzyły jednak twoje prawo do powrotu i ochrony przed zwolnieniem z pracy. W myśl art. 186 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, który zdecyduje się na wniosek

– 0 obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 1867 k.p.). Okres ochronny trwa w tym przypadku od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobni- żonego czasu pracy (nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy). A teraz najważniejsza rzecz: ten przepis dotyczy zarówno matek, jak

– 1 ojców. Czyli również tata dziecka może zwrócić się do pracodawcy o obniżony wymiar czasu pracy, argumentując, że pragnie poświęcić czas na wychowanie dziecka. Taki jest stan przepisów na lipiec 2010 roku.

Co jednak zrobić, gdy nie masz pracodawcy, do którego możesz powrócić po przerwie w pracy związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka? Nie pozostaje nic innego, jak napisanie aktualnego CV oraz poszukanie nowego miejsca pracy. Czas, który poświęciłaś na wychowanie dziecka, opisz tak: „Od… do… zarządzanie gospodarstwem domowym: planowanie, zakupy, organizacja życia rodzinnego, wychowanie dziecka/dzieci, utrzymanie wysokich standardów domowej gastronomii i pomieszczeń”. Dzięki takiemu opisowi zaprezentujesz się jako osoba profesjonalnie podchodząca do obowiązków w każdych warunkach, unikniesz przerwy w życiorysie, a twoje CV z pewnością zostanie zauważone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>