Zmiana systemu

Jeżeli cechy systemu społeczno-ekonomicznego same zapoczątkują powstawanie pracy nielegalnej, powinno się rozważyć zmianę systemu lub jego części. Strategia ta jest najbardziej odpowiednia wtedy, gdy szara strefa spowodowana jest, na przykład, przez nieelastyczny rynek pracy, sztywne ustawodawstwo lub wysokie koszty pracy.

Rozwiązania zmieniające system zawierają między innymi: obniżenie podatków, obniżenie kosztów ubezpieczenia społecznego, wyjęcie spod kontroli państwa i zwiększenie elastyczności stosunków pracy (na przykład praca tymczasowa czy sezonowa). Dobrymi przykładami są:

– zmniejszenie obciążeń na ubezpieczenie społeczne w stosunku do nisko wykwalifikowanych pracowników (Włochy)

– zmniejszenie VAT na pracochłonne usługi w kilku krajach Unii Europejskiej

-ograniczanie obciążeń administracyjnych (Austria, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania)

– obniżanie i zmiana systemu podatków (np. Dania, Irlandia)

– zwiększenie elastyczności zatrudnienia i stosunków pracy (Austria, Belgia)

– uproszczenie i harmonizacja prawa (np, Austria, Grecja, Holandia, Francja, Portugalia, Dania)

-tworzenie nowych legalnych programów dla biznesu, umożliwiających konkurowanie z szarą strefą (Niemcy, Belgia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>