Dyrektywa PArlamentu Eurpejskiego i Rady

Rozwiązanie takie będzie z jednej strony mało kłopotliwe dla rzetelnych pracodawców, z których więksi i tak przekazują dane do ZUS w postaci elektronicznej, a dla mniejszych możliwość wysłania SMS-a także nie będzie kłopotliwa. Jest ono natomiast absolutnie niezbędnym warunkiem do zapewnienia skuteczności kontroli legalności zatrudnienia oraz wyeliminowania opisanego powyżej mechanizmu przenoszenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansowych konsekwencji wypadków w pracy pracowników nierejestrowanych

W art. 15 projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE, znalazł się zapis: „Państwa członkowskie zapewniają, by każdego roku co najmniej 10% przedsiębiorstw mających siedzibę na ich terytorium było kontrolowanych pod kątem zatrudniania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE”. Wprawdzie jest to dopiero projekt dyrektywy, ale pokazuje on pewną tendencję, która w perspektywie kilku lat nałoży na władze publiczne nowe obowiązki. Zapewnienie w Polsce tak dużej liczby kontroli przez instytucje publiczne, działające na obecnych zasadach, nie będzie możliwe. W obecnych warunkach, jak pokazało badanie, Polska nie byłaby w stanie nawet podać dokładnej liczby takich kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>