Koszty pracy

W literaturze przedmiotu niemal powszechnie akceptuje się dwie tezy. Pierwsza – główną przyczyną zatrudnienia nierejestrowanego są wysokie pośrednie koszty pracy. Druga – wysokie koszty pracy są główną przyczyną bezrobocia.

Postanowiono zweryfikować te tezy na przykładzie 23 krajów Unit Europejskiej (dla pozostałych krajów dane są niedostępne). Tabela 2.9 zawiera trzy wskaźniki: udział szarej strefy w PKB, stopę bezrobocia i pośrednie koszty pracy. Podzielono kraje na dwie, różniące się grupy. W pierwszej grupie udział szarej strefy w PKB jest relatywnie wysoki: od 14% w Polsce do 35% w Bułgarii. W drugiej grupie krajów wskaźniki szarej strefy są znacznie niższe: od 0,6% w Czechach do 6,1% w Estonii. Średnie wskaźniki szarej strefy byty aż pięciokrotnie wyższe w pierwszej grupie krajów w porównaniu z drugą grupą. Analizując tabelę 2.9 oraz wykres 2.1 odnosi się wrażenie, że w UE realizowano dwa różne modele zatrudnienia nierejestrowanego.

– Udział szarej strefy w PKB, stopa bezrobocia i pośrednie koszty pracy w 2004 r.

– Kraj Udział szarej strefy w PKB(%) Stopa bezrobocia

– (%) Pośrednie koszty pracy (%)

– A. Kraje o wysokim i średnim udziale szarej strefy

– 1. Bułgaria 35,0 10,0

– 2. Grecja 20,0 8,9 37,9

– 3. Hiszpania 20,0 11,0 29,4

– 4. Litwa 18,9 11,4 37,0

– 5. Rumunia 18,5 7,2

– 6. Łotwa 18,0 8,7

– 7. Węgry 18,0 6,1 40,8

– 8. Włochy 17,0 8,7 42,0

– 9. Słowenia 17,0 6,4 37,8

– 10. Słowacja 14,0 18,1 36,5

– 11. Polska 14,0 19,0 34,6

– Średnia (1-11) 19,1 10,5 37,1 cd. tabeli na następnej stronie

– Kraj Udział szarej strefy w PKB (%) Stopa bezrobocia

– (%) Pośrednie koszty pracy (%)

– B. Kraje o niskim udziale szarej strefy

– 12. Estonia 6.1 9,7 37,4

– 13. Francja 5,2 9,9 42,9

– 14. Szwecja 5,0 5,3 45,9

– 15. Portugalia 5,0 6,3 29,8

– 16. Niemcy 4,5 11,0 39,2

– 17. Dania 4,3 5,6 37,2

– 18. Finlandia 4,2 8,8 41,9

– 19. Belgia 3,5 8,2 43,0

– 20. Holandia 2,0 4,3 31,0

– 21. W. Brytania 2,0 4,6 24,8

– 22. Ausiria 1,5 4,9 40,7

– 23. Czechy 0,6 8,3 41,5

– Średnia (12-23) 3,8 7,1 37,9

Są to najnowsze szacunki Komisji Europejskiej, które różnią się od szacunków ekspertów KE przedstawionych w tabeli 2.2 i 2.3 niniejszego opracowania. W nielicznych przypadkach wskaźników widełkowych obliczono średnie (dotyczy to np. Rumunii). Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>