Podstawowe zadania KIR – kontynuacja

Pierwsze doświadczenia z funkcjonowania KIR są pozytywne. Mimo terytorialnego rozproszenia oddziałów operacyjnych i masowości zleceń ze strony klientów nie zaobserwowano większych błędów, a pojedyncze dyspozycje płatnicze trafiały do właściwych beneficjentów. Miarą sprawności systemu rozrachunków międzybankowych jest długość technicznego cyklu rozliczeń, liczonego w dniach. Podjęcie działalności przez KIR skróciło ten cykl w większości banków do 3 dni, liczony od obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy do uznania rachunku beneficjenta21. W pozostałych bankach operacje rozliczeniowe trwały 4 dni, a tylko w sporadycznych przypadkach dłużej. Szybkość wykonywania dyspozycji płatniczych ma istotne znaczenie dla klienta banku, a dla banku jest ważnym elementem marketingu podnoszącego jego konkurencyjność.

Uruchomienie KIR przynosi także efekty niewymierne, bo stanowi podstawę przyszłego postępu w postaci rozliczeń bezdokumentowych. Już obecnie KIR wykorzystuje system telekomunikacji TELBANK, który dysponuje 17 węzłami zlokalizowanymi w większych miastach wojewódzkich, połączonymi magistralną siecią telekomunikacji międzywęzłowej. Umożliwi to w przyszłości przejście na rozliczenia w „pieniądzu elektronicznym”.

Cykl był Uczony dla uznaniowych operacjii rozliczeniowych. W części operacji obciążeniowych może bowiem wystąpić nie z winy banku zwłoka w zapłacie wobec braku pokrycia na rachunku dłużnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>