Operacje obligacjami i bonami skarbowymi część 2

Średnia wartość ze wzrostu kursów akcji, którymi obraca giełda. Zmiany kursów są liczone w stosunku do kursu bazowego, który stanowi średni kurs poszczególnych akcji na pierwszych trzech sesjach giełdowych. tu. Zabezpieczeniem udzielonych kredytów mogą być na przykład weksle, skrypty dłużne, umowy poręczenia, listy gwarancyjne itp.

Formą zabezpieczenia kredytu bywa często kaucja w postaci papierów wartościowych czy bonów oszczędnościowych, a kredytobiorca upoważnia bank do wykorzystania złożonej kaucji na pokrycie nie spłaconego kredytu. Na przykład w przypadku bonów oszczędnościowych bank dla zaspokojenia roszczeń realizuje te bony i przypadające od nich odsetki, a ewentualną nadwyżkę zwraca kredytobiorcy.

Coraz częściej banki udzielają kredytów lombardowych, pod Kredyty lombardo zastaw papierów wartościowych i kosztowności, z czym we łączy się przechowywanie tych walorów w skarbcach.

Wzrost omawianych operacji przyczynia się do coraz większego i bardziej zróżnicowanego włączania pracowników pionu skarbcowego w bezpośrednią obsługę klientów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>