Rekomendacje

Zjawisko pracy nierejestrowanej jest powszechne – a więc występuje we wszystkich krajach, bez względu na ich poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Na skalę tego zjawiska wpływa wiele bardzo różnorodnych czynników, w efekcie kształtujących zachowania społeczne w sposób bardzo zróżnicowany. Te różnice występują nie tylko pomiędzy poszczególnymi krajami, ale także w obrębie każdego z nich.

Podobna sytuacja występuje także w Polsce. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo złożonym i wielokrotnie bardzo niejednorodnym. Można uznać, że w istocie występuje bardzo wiele „szarych stref’, w których decyzje o podjęciu pracy nierejestrowanej lub o zatrudnieniu w ten sposób pracownika są powodowane bardzo różnymi czynnikami. Nawet wpływ czynnika ekonomicznego na te decyzje jest zróżnicowany i zależy od rodzaju i zakresu wykonywanej pracy.

Działania podejmowane przez poszczególne kraje, mające na celu ograniczenie zjawiska pracy nierejestrowanej, są dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Część z nich może stanowić inspirację do opracowania szczegółowych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w Polsce, inne, nawet jeśli gdzieś były skuteczne, w Polsce mogłyby przynieść odwrotny efekt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>