Test najprostszy

W zasadzie od momentu skontaktowania się z agencją w sprawie kandydowania na jakieś stanowisko, kandydat jest stale obserwowany i oceniane są jego umiejętności interpersonalne. W biurze Ewy jest kilka pomieszczeń. W pierwszym z nich recepcjonistka wita kandydatów, proponuje im coś do picia, czekają na właściwą rozmowę w jej towarzystwie. Następnie zawsze jest odpytywana, jak kandydat zachowywał się wobec niej. Był uprzejmy czy nie? Zadawał dodatkowe pytania? Denerwował się? Daje to pełniejszy ogląd zachowania kandydata, nawet gdy myśli, że spotkanie kwalifikacyjne jeszcze się nie zaczęło. To jest dla niego test umiejętności interpersonalnych.

Już choćby to, jak przyszedłeś ubrany na spotkanie i jak się zachowujesz, świadczy o twoim kompetencjach interpersonalnych, postawie wobec obcych ci ludzi. To proste: jeżeli będziesz lekceważył rekrutującego, oznacza to, że masz zwyczaj lekceważenia ludzi. Wielokrotnie w swej praktyce Ewa była świadkiem, jak jej młodzi współpracownicy byli lekceważeni. A przecież jeśli klientowi zależało na menedżerze, który będzie dla młodej osoby wzorem do naśladowania, to zachowanie kandydata wobec stażystki (która przez pierwsze 20 minut miała przeprowadzić z kartki wywiad z kandydatem) było dla niego testem postawy wobec mało doświadczonych współpracowników. Jeżeli ich lekceważył, odpadał z rekrutacji. Klient szukał bowiem menedżera, który rekrutuje młody zespół sprzedaży, będzie dla nich trenerem i doradcą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>