Uelastycznienie stosunków pracy część 2

W dniu 20 lutego 2003 r. Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych przyjęła uchwalę nr 16 w sprawie projektu ustawy o zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych. Komisja pozytywnie oceniła projekt kierowany przez rząd do Sejmu (który zresztą został następnie uchwalony w Sejmie bez zmian merytorycznych w dniu 9 lipca 2003 r.), a równocześnie zdecydowała, że w pierwszej połowie 2005 r. dokona oceny funkcjonowania tej ustawy. Ocena taka nie została jednak dotychczas dokonana. Tymczasem przeprowadzone badania pokazują, że istnieją pewne możliwości zwiększenia zatrudnienia pracowników tymczasowych, częściowo zastępując nimi dotychczasowych pracowników nierejestrowanych. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnienia w podmiotach gospodarczych. Dlatego należy pilnie przeanalizować, we współpracy z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotychczasowe efekty funkcjonowania ustawy, zidentyfikować najważniejsze bariery i podjąć próbę ich likwidacji. W analizie tej należy także wykorzystać szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań, identyfikujących oczekiwania potencjalnych użytkowników wobec agencji pracy tymczasowych i ich pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>