Wykształcenie formalne kandydata

Na podstawie wymienionych elementów oceny powstaje zarys kompetencji kandydata. Na etapie selekcji nadesłanych CV pracodawca zwraca uwagę na sprawy formalne, tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności uzyskane w poprzednich miejscach pracy. Ale zwykle dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest w stanie ocenić postawę kandydata wobec pracy i życia.

Wykształcenie ma świadczyć o ogólnej inteligencji, wiedzy teoretycznej i umiejętności uczenia się kandydata. Zakłada się, że wykształcenie wyższe jest normą dla ubiegających się o stanowiska specjalistów, menedżerów i handlowców. Nie posiadającemu dyplomu wyższej uczelni kandydatowi będzie trudno przekonać pracodawcę (zwłaszcza tylko za pośrednictwem CV), że można mu powierzyć tak odpowiedzialne stanowisko.

Doświadczenie zawodowe to metoda na wyćwiczenie w sobie pewnych umiejętności. To bardzo ważne, abyś, Drogi Kandydacie, tak je właśnie rozumiał. Gdy stracisz pracę, rzadko kiedy będziesz miał w następnej firmie dokładnie to samo stanowisko, te same zadania, to samo środowisko, te same problemy do rozwiązania, wreszcie tych samych klientów. Raczej będą to podobne stanowisko i zadania, ale w zupełnie innym środowisku, z innymi problemami do rozwiązania i nowymi klientami. Ale umiejętności pozostaną, i to one mogą być twoim największym atutem. Podobnie jak brak innych będzie twoim minusem. Bo każda praca uczy pewnych umiejętności, inne pogłębia, ale jeszcze inne w niej zanikają. Może się okazać, że pracowałeś w takich miejscach i robiłeś takie rzeczy, że straciłeś tak ważne umiejętności, jak: pokonywanie porażek, wyławianie szans oraz zamienianie mrzonek i fantazji w realne działanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>