Operacje obligacjami i bonami skarbowymi

Przedmiotem obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą być również obligacje państwowej pożyczki jednorocznej i państwowej pożyczki trzyletniej. Zarówno obligacje jednoroczne jak i trzyletnie są papierami wartościowymi na okaziciela, a ich sprzedaż prowadzona jest w postaci zapisów księgowych. Minister finansów deponuje w Banku PEKAO S.A. odcinki zbiorowe wszystkich serii obligacji jednorocznej i trzyletniej, a nabywca otrzymuje świadectwo depozytowe (zob. schemat 13). Istnieje możliwość otrzymania przez nabywcę, będącego osobą fizyczną, obligacji w postaci imiennego dokumentu, za zwrotem świadectwa depozytowego.

Obligacje jednoroczne nabywać mogą krajowe osoby prawne i fizyczne oraz krajowe spółki jawne i cywilne. Wykluczono więc zakup tych obligacji przez inwestorów zagranicznych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Nabywcami obligacji trzyletnich mogą być zarówno krajowe jak i zagraniczne osoby prawne, fizyczne oraz spółki. Teoretycznie nie występują ograniczenia wobec inwestorów zagranicznych, ale pojawia się problem transferu zysków inwestor zagraniczny musi bowiem otrzymać indywidualne zezwolenie dewizowe na transfer zysków oraz kapitału.

Cenę emisyjną obligacji każdej serii ustala minister finansów i podaje ją do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży publicznej. Dotychczas ceny emisyjne wszystkich serii obligacji były równe cenie nominalnej 1 milion złotych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>