Assessment Center

Czasem kandydaci poddawani są bardziej skomplikowanym testom umiejętności, tzw. Assessment Center. Polegają one na wykonaniu w ciągu kilku godzin wybranych zadań – podobnych do tych, z którymi zetkną się kandydaci w trakcie ewentualnego zatrudnienia. Zadania są najczęściej związane z organizacją pracy, swojej i innych, komunikowaniem się w grupie, stresem związanym z silną wewnętrzną rywalizacją i presją konkurencji. Przykładowym zadaniem jest stworzenie planu działania i zaprezentowanie go innym, negocjacje sprzedażowe, rozpisanie planu zarządzania projektem i oddelegowanie zadań. Wiele osób przeraża już sama perspektywa poddania się takiej próbie. Ale spokojnie, to nic strasznego! Pamiętaj tylko, by w trakcie Assessment Center być po prostu sobą. Tutaj nie możesz niczego udawać – zbyt wielu jest obserwatorów i zbyt wiele nieoczekiwanych sytuacji. Po Assessment Center uczestnicy otrzymują indywidualną informację zwrotną. Pamiętaj – oceniane będzie również twoje zachowanie oraz to, w jaki sposób będziesz przyjmował te wiadomości.

Ewa pamięta sytuację, gdy po zakończonym teście Assessment Center udzielała kandydatowi informacji zwrotnej w obecności kierowniczki HR-u – działu zasobów ludzkich (czyli popularnie kadr). Ten stwierdził, że błędnie oceniła jego zachowanie, bo w rzeczywistości jest zupełnie inny. Kandydat wyraźnie zademonstrował swoją irytację. Efekt był taki, że nie został przyjęty do pracy I choć dobrze sobie radził z zadaniami przywódczymi, pracodawca oczekiwał, aby nowy kierownik działu był również otwarty na uwagi, informacje zwrotne od przełożonego. W tej firmie dział

HR wprowadził bowiem kulturę prawdomówności i uczenia się. System oceny pracowniczej zakładał przekazywanie konstruktywnej krytyki, a od wszystkich pracowników oczekiwano, że przyjmą ją jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Tymczasem w ostatniej fazie Assessment Center okazało się, że osobowość kandydata na kierownika nie pasuje do zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>