Category Biznesowo

Hobby

Będzie sygnałem o twoich prawdziwych zamiłowaniach i zdradzi wiele z twojej osobowości. Nie zapomnij o klauzuli, bo z formalnego punktu widzenia bez klauzuli pracodawca nie może rozpatrywać twojego CV:

Czytaj więcej

Indywidualna pomoc dla pracowników nierejestrowanych

Badania pokazały, że pracownicy nierejestrowani mają nikłą wiedzę na temat swoich uprawnień. Przykładowo, aż 46,8% pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną stwierdziło, że nie ma świadomości, iż mogą dochodzić swoich praw w sądzie (w przypadku gdy ich pracodawca będzie nierzetelny). Tylko 35% pracowników mających taką świadomość byłoby gotowych wykorzystać swoje uprawnienie. Stanowi to zaledwie 18,8% wszystkich pracowników wykonujących w ciągu minionych 12 miesięcy pracę nierejestrowaną. Jak pokazują badania, wielu pracowników nie byłoby w stanie złożyć skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub wnieść pozew do sądu pracy. Tylko ok. 60% badanych oceniło, że potrafiłoby to zrobić. W tej sytuacji należy uruchomić specjalną infolinię, dedykowana pracownikom nierejestrowanym, zapewniającą im nie tylko możliwość uzyskania porad prawnych, ale także porad praktycznych na temat możliwości przejścia do obszaru pracy rejestrowanej. Infolinia powinna działać na zasadzie anonimowej, aczkolwiek należy się liczyć także ze zgłaszaniem przez dzwoniących konkretnych przypadków zatrudniania pracowników w sposób nie- rejestrowany. Będą one wymagały sprawdzenia przez odpowiednie instytucje. Z uwagi na prawdopodobny zakres tematyczny prowadzonych rozmów, jak również biorąc pod uwagę obecne zadania instytucji państwowych, podmiotem najwłaściwszym do obsługi takiej infolinii jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj więcej

Czy warto brać kredyt mieszkaniowy – kredyt poznań

Wiele młodych osób zadaje sobie pytanie czy lepiej mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu , czy też może lepiej jest pójść na swoje i kupić mieszkanie na wolnym rynku...

Czytaj więcej

Jak stracić finansowo prowadząc nieświadomie działalność gospodarczą ? – działalność gospodarcza

W mniemaniu przeciętnego Kowalskiego prowadzenie działalności gospodarczej to nic innego jak po prostu zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym dla siebie Urzędzie Gminy , zdobycie numeru statystycznego , wybór formy opodatkowania (ewentualna rejest...

Czytaj więcej

Czy warto inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych ? – inwestowanie blog

Wiele osób chcących rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem , pragnie to robić samodzielnie...

Czytaj więcej

Dla kogo usługa faktoringu będzie trafnym rozwiązaniem? – faktury

Dla kogo usługa faktoringu będzie trafnym rozwiązaniem? Pewnie wszyscy przedsiębiorcy posiadający nieprzeterminowane należności, będą zainteresowani taką opcją, narzędziem oraz usługą, dzięki czemu będą mogli pozyskać bez potrzeby walki z wierzycielami środki fin...

Czytaj więcej

Pożyczki społecznościowe – jak na nich zarobić ? – pożyczki

W Europie jak i na świecie panuje aktualnie okres bardzo niskich stóp procentowych spowodowanych bardzo niską inflacją w strefie Euro oraz w Stanach Zjednoczonych...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeniowy i usługi, które oferuje broker ubezpieczeniowy

Na rynku ubezpieczeniowym można korzystać z bardzo różnych typów ubezpieczeń. Jednocześnie korzystać można zarówno z ubezpieczeń na ogólnych warunkach a także z ubezpieczeń na specjalnych warunkach. W wybraniu właściwego ubezpieczenia jest w stanie pomóc broker ubezpieczeniowy. Skorzystanie z usług brokerów ubezpieczeniowych bywa wskazane w przypadku negocjowania indywidualnych warunków, na których ma być pozyskane ubezpieczenie. Szczególnie przy nietypowych warunkach ubezpieczenia,

Czytaj więcej

Zatrudnienie w szerej strefie a Bouev

Bouev (2002) założył, że decyzja o zatrudnieniu w szarej strefie to wynik interakcji pracowników i pracodawców na rynku pracy. Rozwinął tezę o dwóch rodzajach regulacji, które wpływają na wielkość zatrudnienia nierejestrowanego:

Czytaj więcej

Co oznacza „pracodawca”?

Przed przyjęciem dyrektywy odbyły się posiedzenia z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Konfederacji Europejskiego Biznesu. Przeprowadzono również konsultacje z państwami członkowskimi w ramach Komitetu ds. Imigracji i Azylu, działającego przy Komisji. W przygotowaniu wniosku pomogły również seminaria i warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kontrola Skarbowa

W gronie instytucji współpracujących z PIP i Służbą Celną w zakresie zwalczania zjawiska pracy „na czarno” wymienić trzeba też ZUS. Przede wszystkim kontroluje on wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym opłacania składek (na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity: DzU z 2007 r., nr 11, poz. 74)90.W szczególności kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych może obejmować prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania

Czytaj więcej

Dyrektywa PArlamentu Eurpejskiego i Rady

Rozwiązanie takie będzie z jednej strony mało kłopotliwe dla rzetelnych pracodawców, z których więksi i tak przekazują dane do ZUS w postaci elektronicznej, a dla mniejszych możliwość wysłania SMS-a także nie będzie kłopotliwa. Jest ono natomiast absolutnie niezbędnym warunkiem do zapewnienia skuteczności kontroli legalności zatrudnienia oraz wyeliminowania opisanego powyżej mechanizmu przenoszenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansowych konsekwencji wypadków w pracy pracowników nierejestrowanych

Czytaj więcej